Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Read Time:4 Minute, 10 Second

15 Tháng Mười, 2020

Ông Bùi Văn Cường được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Ngày 15-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục thông qua danh sách và quy chế bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII; Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; các Phó Bí thư Tỉnh ủy và chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI đã quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI giới thiệu.

Các đại biểu tham dự đại hội

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 59 người. Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, giảm 5% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, nhân sự giới thiệu tái cử tham gia cấp ủy 41/59 người (chiếm 69,49%), nhân sự lần đầu tham gia 18/59 người (chiếm 30,51%). Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới 17 người, bầu giữ lại 15 người.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa mới đã tổ chức phiên họp và đã bầu ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025, 3 Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tái đắc cử gồm: ông Phạm Minh Tấn, ông Phạm Ngọc Nghị và ông Y Biêr Niê. Tất cả các chức danh đều đạt 100% phiếu bầu.

Kiểm phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII

Ông Bùi Văn Cường (55 tuổi, quê huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có trình độ chuyên môn thạc sĩ Kỹ thuật An toàn Hàng Hải, Kỹ sư điều khiển tàu biển, Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân lý luận chính trị. Trước khi được điều động về Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Cường từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Cường là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV.

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII tiếp tục diễn ra.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVII

01 Bùi Văn Cường 28 Đào Viết Hùng
02 Phạm Minh Tấn 29 Trần Phú Hùng
03 Y Biêr Niê 30 Nguyễn Duy Hữu
04 Phạm Ngọc Nghị 31 Phạm Đăng Khoa
05 H Kim Hoa Byă 32 Nay Phi La
06 Lê Văn Nghĩa 33 Lại Thị Loan
07 Nguyễn Tuấn Hà 34 Bạch Văn Mạnh
08 Huỳnh Thị Chiến Hòa 35 Nguyễn Thị Thu Nguyệt
09 H’ Lim Niê 36 Y Nhuân Byă
10 Lê Mỹ Danh 37 Bùi Hồng Quý
11 Lê Văn Tuyến 38 Tô Thị Tâm
12 Nguyễn Hoài Dương 39 Trương Công Thái
13 Từ Thái Giang 40 Hồ Duy Thành
14 Trần Tuấn Anh 41 Huỳnh Chiến Thắng
15 Nguyễn Công Bảo 42 Bun Thó Lào
16 Phúc Bình Niê Kđăm 43 Lê Quang Tiến
17 Võ Văn Cảnh 44 Trần Hồng Tiến
18 Nguyễn Thành Dũng 45 Ya Toan Ênuôl
19 Ra Lan Von Ga 46 Đinh Khắc Tuấn
20 H Giang Niê 47 Võ Ngọc Tuyên
21 Y Giang Gry Niê Knơng 48 Nguyễn Thiên Văn
22 Nguyễn Hoàng Giang 49 Nguyễn Đình Viên
23 Đinh Xuân Hà 50 Y Vinh Tơr
24 Thái Hồng Hà 51 Lê Thị Thanh Xuân
25 Nguyễn Thượng Hải 52 Bùi Văn Yên
26 Trần Trung Hiển 53 H’ Yim Kđoh
27 Nguyễn Minh Huấn

 

 

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ong-bui-van-cuong-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-dak-lak-20201015130543873.htm

Cao Nguyên (Theo nld.com.vn)